Elektroniske søkort


Copyright © 21 feb 2009 12:00 Flemming Bitz 

My status

På denne side har jeg samlet mine erfaringer med anvendelse af elektroniske søkort. Disse erfaringer fik jeg på min sidste tur med S/Y NETTE til Brasilien og Caribien 2002-2003, hvor jeg især har set disse anvendt af langturssejlere til navigation langs Sydamerikas nordøst kyst ved Brasilien, Fransk Guyana, og Surinam samt i Caribien ved Barbados, Tobago, Trinidad og The Windward Islands. 

NB: På min forrige tur med S/Y NETTE til Caribien 1999-2000 havde jeg kun sorthvide kopier af søkort i halv størrelse. Disse kopier var købt for ca. 5$ pr. stk. hos Bellingham Chart Printers i USA: http://www.tidesend.com/.

Indhold:

Elektroniske kort

Det viste sig, at næsten alle langturssejlere, jeg mødte undervejs på min sidste tur 2002-2003, havde elektroniske søkort ombord, og de havde næsten alle det samme system, nemlig C-Map og MaxSea.
C-Map er et vektorbaseret kort system, hvor hele Verden kan være på 2 CD'er.  C-Map kort ligger i en CM93/2 database. Visningen af kortene på  PC'ens skærm sker vha. et display program.

C- Map deler verden i 9 kort-zoner - klik på billedet for at få mere at vide

Display programmer til elektroniske kort

Billedet viser hvilke andre kort, som kan "lægges over" søkortet - her radarbillede og vejrkort

Der findes forskellige systemer i "omløb", som kan vise C-Map kort på en PC.

C-Map World for Windows version 3.03

Det simpleste er et ældre program "C-Map World for Windows version 3.03", som følger med kort-CD'erne til C-Map. Programmet er let at anvende; men det giver dog ikke mulighed for at tilslutte en GPS. Dette gør derimod 3 andre systemer. Det ene er en nyere version af "C-Map World for Windows": "CMapECS". Det andet er et program, der hedder "MaxSea". Det tredje system er gratisprogrammet OpenCPN (Open Chart Plotter Navigator)

MaxSea

Af de systemer, jeg har set anvendt, synes jeg, at MaxSea er det bedste, og næsten alle sejlere jeg mødte brugte dette system. Alle systemerne giver mulighed for, at man kan lave ruteplanlægning med waypoints.  
Jeg har - 20/1-2006 - set en demo af en nyere version af MaxSea Version 10.3.2. Denne version har mange forbedringer i forhold til den tidligere MaxSea Version 7.3. Den væsentligste forbedring er, at den giver mulighed for at upload'e waypoints og ruter til GPS'en.

Säljes  CMAP SJÖKORT FÖR PC HELA VÄRLDEN+MAXSEA NAV.PROGRA

Brochure om MaxSea

Garmin

Garmins vektor baserede kortsystem: "MapSource version 5" med "Atlantic BlueChart" giver også mulighed for at upload'e og download'e waypoints og ruter til min Garmin 12 GPS.

NY! OpenCPN

OpenCPN: OpenCPN Version 2.5.0 (Open Chart Plotter Navigator) er et nyt gratis displayprogram. Ja -programmet er helt gratis. Den version, jeg har prøvet, virker næsten lige så godt som MaxSea Version 10.3.2.  Programmet kan læse C-Map kort, der ligger i en CM93/2 database - et gammelt kortformat, som stadigvæk opdateres. Den sidste nye version (29/7-2011) har netop fået indlagt et gradnet, så en printet versioner af et kort kan bruges til navigation. Versionen kan downloades her: http://sourceforge.net/projects/opencpn/files/opencpn/2.5.0/opencpn_2.5.0_setup.exe/download

Skærmkopi af OpenCPN version 2.5.0 - hvor området omkring omkring Bøgestrømmen er vist med indlagt gradnet

Skærmkopi af OpenCPN hvor området omkring Frederikssund Havn vises. Det er vist en planlægningsrute - den blå linje. Den røde cirkel er 0.5 sømil omkring skibet. Kortdatabasen, som vises, er CM93 fra 2009. Bemærk fyrkarakteren for havnefyret er vist.

Hvorledes bruges elektroniske søkort?

I det efterfølgende vil jeg uddybe, hvordan jeg mener, at elektroniske søkort kan anvendes på en sikker måde.

Det simpleste ville være at bruge den bærbare PC med de elektroniske søkort og en GPS'en tilsluttet. Et sådant system kan virke som en kortplotter, og mange af de langturssejlere, jeg mødte, brugte systemet på denne måde. Min kone sagde første gang, hun så systemet, at med det system kunne hun også navigere! Jeg mener dog, at metoden er alt for risikabel at bruge, som den eneste. En traditionel PC er alt for sårbar i miljøet på en sejlbåd! Vil man navigere sikkert vha. en kortplotter, så må man købe en "rigtig" kortplotter, som er konstrueret til miljøet på en sejlbåd, feks. en af Garmins!

Nedenfor er en skærm-kopi en MaxSea "PC-kortplotter", da en langtursejler anduvede Amazonefloden november 2002.

wpe1B.gif (152782 bytes)

Søkortplotter på PC - Anduvningen af Amazonefloden foregik bla. vha. elektroniske søkort med reserve GPS tilsluttet PC'en. Her er der lige rundet et "skarpt" hjørne ind på floden - klik på billedet for at se det i stort format!.

Den blå rute er den aktive ruteplan. Waypoint 4 med den dobbelte ring er det waypoint, der styres imod. Det røde spor er bådens plottede rute. Det første af de små vinduer er et værktøjsvindue, som bla. bruges til definition af ruteplaner. Det næste vindue viser den aktuelle position, fart og kurs for båden. Det tredje vindue er "landevejen", som bruges til at styre efter. Oven for skibet ses en søjle med pile, der peger opad. Søjlen viser, at tidevandet er 0.4 m og stigende - det betyder, at strømmen på floden sandsynligvis er for indadgående - farten over grunden på 7 knob viser også dette.

Min sikre metode at anvende elektroniske søkort på:

Inden en passage påbegyndes:
  1. Brug PC'en feks. med programmet MaxSea eller OpenCPN til at definere ruteplanen.
  2. Udskriv ruteplanen med waypoints på papir.
  3. Indtast de enkelte waypoints  manuelt i en ruteplan på GPS'en.
  4. Krydscheck de indtastede waypoints i den indtastede ruteplan ved at sammenligne kurser og distancer mellem de enkelte waypoints - beregnet af  GPS'en - med dem, der er udskrevet på ruteplanen af PC'en.
  5. Print de nødvendige oversejlingskort, anduvningskort og havneplaner med gradnet på A4 papir, så ruteplanen dækkes.
  6. Tilføj eventuelt de nødvendige fyrkarakterer manuelt med blyant på de printede kort - printede C-Map kort viser nemlig ikke disse - en fyrkarakter er i C-Map en attribut, som kun vises, når man "klikker" på den, feks. på et sømærke i det elektroniske kort.
NB: Hvis den nye MaxSea 10.3.2 eller OpenCPN Version 2.5.0 benyttes, kan punkt 3 og 4 automatiseres.

Gentag eventuelt ovenstående punkter for nødvendige alternative ruteplaner.

De printede kort kan nu bruges i cockpit'et, i hårdt vejr eller som backup, hvis "PC-kortplotteren" skulle svigte. 

wpe14.jpg (56915 byte)

Eksempel på udskrift af ruteplan og kort på A4 papir for tur fra Tobago til Trinidad - klik på billedet for at se det i stort format!.

I praksis benyttedes kun de printede kort sammen med en ruteplan og "landevej" på  GPS'en til navigation. "PC-kortplotteren" blev kun benyttet for sjov i godt vejr!

Tips: Ikke alle displayprogrammer til søkort giver - som MaxSea - mulighed for direkte at printe de viste kort. I stedet kan du benytte et grafikprogram feks. Paint Shop Pro til at behandle en skærmkopi af et kort og derefter udskrive kopien fra grafikprogrammet. For, at de printede kort kan bruges, er det helt nødvendigt, at kortene udskrives med et gradnet. Ikke alle displaysystemer giver denne mulighed feks. ikke: "MapSource" og "Det Levende Søkort".

Som ekstra backup bør man desuden altid ombord have originaler af traditionelle oversejlingskort over de områder, der besejles. Som regel vil der endvidere også være diverse pilots ombord - se min side: Bøger om langturssejlads

Links til flere informationer om elektroniske søkort:

Service links:
Retur til forrige side
Retur NETTE's Hjemmeside
Skriv eller læs NETTE's gæstebog

Copyright © 03 sep 2009 08:51 Flemming Bitz