C-Map søkort

C- Map deler verden i 9 kort-zoner

Mapning af C93 databasen

  Længde 000° 020°E 040°E 060°E 080°E 100°E 120°E 140°E 160°E 180° 160°W 140°W 120°W 100°W 080°W 060°W 040°W 020°W
Bredde Navn 0000 0060 0120 0180 0240 0300 0360 0420 0480 0540 0600 0660 0720 0780 0840 0900 0960 1020
80°N 0450                                    
 
60°N 0390                                    
 
40°N 0330                                    
 
20°N 0270                                    
 
00° 0210                                    
 
20°S 0150                                    
 
40°S 0090                                    
 
60°S 0030                                    
 
80°S

Feks. vil cellen øverst til venstre have mappe-navnet 04500000 og den nederst til højre 00301020

Celle 04500000 vil have øverste hjørne hjørne i  80°N, 000° og nederste venstre i 60°N, 020°E

Danmark mm. vil feks. ligge i cellen: 0390000, der dækker området fra 60° til 40° N og  0° til 020°  E

Billede af CM93 direktoriet

I hver mappe er der defineret undermapper med navnene A til Z. Hver undermappe indeholder kort i følgende målestok: