Økonomiske og andre betingelser for at sejle med NETTE som gast er følgende:

 1. Som gast sejler du med på en aftalt del af turen - minimum 1 måned, hvor vi deles om udgifterne. Tre måneder forud for sejlturen erlægger du for "køjepladsen" et ruteafhængigt beløb pr. døgn:
  • Danmark til Spanien: 50kr
  • Spanien til Brasilien og Caribien dvs. til Tobago: 100kr
  • Caribien: 100kr
  • Caribien til Danmark: 50kr

  Desuden erlægger alle efter ankomst til skibet løbende, en måned forud,  50 kr. pr. dag til "skibskassen"  for de dage sejlturen forventes at vare, samt for de dage skibet forventes at ligge i havn eller for anker. Fra "skibskassen" afholder vi herefter vores variable udgifter til mad, diesel, benzin, havnepenge / ankerpenge, ind og udeklarerings gebyrer, og hvad vi ellers måtte få af variable udgifter. Får vi flere variable udgifter må vi ligeledes deles om dem!

 2. Forud for sejlturen skal du kunne fremvise et pas, som er gyldigt mindst et halvt år efter at du har forladt skibet. Forud for sejlturen skal du endvidere kunne fremvise gyldig visum til lande, som kræver dette, og der er planer om at besøge. Ang. visum se:  http://www.noonsite.com . Desuden skal du fremvises et bevis på en gyldig sygeforsikring - se også punkt 5
 3. Forud for sejlturen skal du kunne fremvise en billet, eller penge til at købe en billet, som gælder fra den planlagte slut-destination til dit hjemland.
 4. Alle dine udgifter i forbindelse med rejsen til og fra skibet f.eks. til hotelophold er for egen regning. Hvis der opstår uforudsete hændelser f.eks. hvis skibet bliver forsinket i sin ankomst til et aftalt skiftested, og du derved får ekstra udgifter f.eks. til hotel eller flybillet, så er alle disse ekstra udgifter for egen regning.
 5. Den enkelte gast skal selv tegne en forsikring (f.eks. hos Gouda), som dækker for sygdom og hjemtransport i hele perioden fra afrejsedagen fra hjemlandet til hjemkomstdagen til hjemlandet. 
 6. Som skipper er jeg udelukkende pålagt ansvar i.h.t. til Søloven.

Jeg accepterer ovenstående betingelser:

Passage Fra :____________  Til:_____________ 

1. Periode:__________ Antal dage:_________ a´ ___ kr.

2. Periode:__________ Antal dage:_________ a´ ___ kr.

3. Periode:__________ Antal dage:_________ a´ ___ kr.

4. Periode:__________ Antal dage:_________ a´ ___ kr.

5. Periode:__________ Antal dage:_________ a´ ___ kr.

Totalt at betale:________ a´ conto

Fornavn:_____________________  Efternavn:__________________________

Adresse:___________________________________________________________

Dato:_______________ Underskrift:__________________________________

Det udfyldte skema returneres til:
Flemming Bitz
Sydkajen 19
3600 Frederikssund
Mobil: 40 86 43 83
E-mail:
Hjemmeside: www.bitz.dk