Christiansø
 
 Vis fyrkarakter 


Denne side er "sakset" fra: http://fyrtaarne.dk/christiansoe.html

ChristiansøFoto: Ole Lemvigh
09-08-2000

Det første succesrige skridt mod et fyr på Christiansø tages med den storstilede plan til udbygningen af det danske fyrvæsen som Poul Løwenørn udarbejde i 1798. Planen blev forelagt 2/3-1798 for 1. deputeret i Generaltoldkammeret Frederik Moltke, og omfattede bla. forslag om fyr på Bornholm og Christiansø.
Der havde tidligere været forslag fremme om opstilling af et vippefyr, men Løwenørn foreslår i stedet etableret et lampefyr, hvor et urværk drejer lamperne og de tilhørende spejle så der frembringes blink. Løvenørn har givet været inspireret af et blink- og lampefyr svenskerne, som det første blinkfyr i verden, havde opsat ved Marstrand i 1781, og har set det som en ideel løsning til Christiansø hvor der var behov for at mindske muligheden for forveksling med det kulfyr han foreslår opsat på Bornholm samt sandsynligvis også vanskeligheder med at få forsyninger frem til et kulfyr.

Christiansø fyr set fra syd.Foto: Henry O. Nielsen
sept. 1999

I efteråret 1798 får Løwenørn grønt lys til at gå videre med sin plan. Fyret på Christiansø skal efter planen bygges som en udbygning på det eksisterende fæstningstårn (Store tårn), men det kræver tilladelse, og der gik noget tid før en sådan var på plads. Vi skal frem til 1805 før fyret står færdigt og kan tændes for første gang 1. oktober, som det første danske blinkfyr.

Model af Christiansø blinkfyr. 
 

Det bestod af 9 parabolske forgyldte kobberspejle med en diameter på 4 fod, der var fordelt i tre grupper med en 4-vægers oliebrænder anbragt i fokuspunktet af hver gruppe. For yderligere at udnytte lampens lys var der monteret tre små spejle af sølv tæt ved lampen til at reflektere lyset tilbage til de store spejle. Hver gruppe var monteret på en vandret arm, der udgik fra en lodret akse, som drives rundt af et urværk. De vandrette arme og den lodrette akse samt den bærende konstruktion var udført i træ. Lamperne blev drevet rundt af et urværk. Ved at regulere vingerne på urværkets luftbremse blev rotationshastigheden indstillet så fyret gav tre blink i minuttet.

Christiansø gl. linseapparat udstillet på Orlogsmuseet.Foto: Ole Lemvigh
12-08-99

Lampefyret er i drift helt frem til 1879 hvor det erstattes af et linseapparat med en 4-vægers brænder. I 1904 skiftes brænderen ud med en glødenetsbrænder til petroleum.
I 1973 blev linsen udskiftet med linsen fra det netop nedlagte Hyllekrog fyr.

Christansø, nærbillede af linseFoto: Ole Lemvigh
09-08-2000

Efter næsten 200 år blev det i 2001 nødvendigt at forny etageadskillelsen i Store tårn.

Store tårn med Christiansø fyr set fra Frederiksø.Foto: Henry O. Nielsen
sept. 1999Fakta
Anvendte værdier og definitioner

Generelt
År Begivenhed Position Fyrkarakter Fyrlistenr.
1805 Oprettet 55°19.27 N 15°11.29 Ø ED50 FI [Blk]  6270  
1854 Registreret - - - -  
1879 Ombygget - -    -  
1904 Ombygget - -    -  
1947 Registreret - -    -  
1973 Ombygget - - FI [Blk]  -  
2001 Registreret 55°19.24 N 15°11.23 Ø WGS84 FI [Blk] W 5s
(0,5+4,5)
- C 2556


Lyskilde
År Energikilde Lysgiver Lysforstærker Lysstyrke Focushøjde
1805 Olie   Vægebrænder 4-væger
Parabolske spejle Roterende
   29 m.
1854 -   -   Spejle 3. orden
Roterende
   -
1879     -   Linser 2. orden
Roterende
   -
1904 Petroleum   Glødenetsbrænder   - - 45872 cd.  -
1947 -   -   - -    -
1973         -      -
2001         -      -


Bygning
År Type Konstruktion Højde Arkitekt Entreprenør
1805   Tårn Anden anvendelse
Træ
16 m.    
1854   - - -    
1879 Anduvningsfyr - Anden anvendelse
-    
1904 - - - -    
1947 - - - -    
1973 - - - -    
2001 - - - -