Dokumenter ombord på en langtursejler

På denne side liste de dokumenter, der var ombord på S/Y NETTE på hendes tur til Caribien. 

NB: Informationerne - på denne side - er skrevet i 2002 - så nogle er måske forældet - check selv de sidste nye !!!

Indhold 

Logbog

Logbogen er et juridisk gyldigt dokument, som skal føres omhyggeligt. 

Det vigtigt at alle personer, som på et givet tidspunkt er påmønstret, skibet er registreret i logbogen!  

Pas og Visa

Alle personer skal medbringe et  rejsepas, som er gyldigt i mindst 3 måneder, efter at den pågældende person er afmønstre skibet.

Diverse visa skal være indført i passene for at lande, som kræver visa,  kan besøges. Du kan checke  på Nooonsite hvilke lande, der kræver visa.

NB: Ønsker du at besøge The US. Virgin Islands dvs. de tidligere Dansk Vestindiske Øer med en privat yacht, så skal alle ombord have et gyldigt visum, f.eks. udstedt på den Amerikanske Ambassade i København for ca 300kr; ellers koster det mindst 1500kr for blot at få en opholdstilladelse! Her er citat fra Nooonsite: "All nationalities arriving by private yacht (except for Canadians) need a valid US visa, which must be obtained in advance of arrival."

Hvis du modtager gaster fra Danmark, som påmønstre skibet i amerikansk farvand f.eks. på US. Virgin Islands, behøver de ikke et visum, da der normalt ikke er visumpligt for danske statsborgere, som besøger USA. Disse reger er så underlig at du ofte skal overbevise myndighederne på amerikanske ambassader for at få udstedt et visum! 

Ejerbevis

Hos FTLF  (også hos Havsejlerne) havde jeg fået lavet et flot ejerbevis med billede af båden og med flotte stempler. 

Ejerbeviset som - samler alle data for båden - blev især brugt under under indklarering.

Bådforsikringer

Hos Pantaenius havde jeg tegnet en pakke med:

  1. Ansvarsforsikring

  2. Ulykkesforsikring

  3. Kaskoforsikring, som på udturen kun dækkede til De Canariske øer, og på hjemturen igen fra Azorerne. Jeg sejlede altså uden kaskoforsikring i Caribien. Årsagen til dette var, at NETTE kun var forsikret for 200.000 kr, og det var for lidt til at Pantaenius ville tegne en kaskoforsikring, som også dækkede i Caribien.

Sygeforsikringer

Hos Gouda havde jeg tegnet en pakke med:

  1. Sygeforsikring - en speciel forsikring for langtursejlere - som dækkede for max 3 personer på skibet, dvs. for mig selv og 2 gaster

NB: 23-10-2007 Ovenstående speciel forsikring for langtursejlere markedsfører Gouda ikke længere, så for fremtiden må hver enkelt ombordværende tegne sin egen sygeforsikring.

Sygeforsikring i EU

Hvid du kun skal rejser i EU er du måske allerede dækket af det almindelige danske sygesikringsbevis og en E111, som du kan få helt gratis hos din kommune.

 

Her er et citat fra www.rejsedoktor.dk om E111:

Udlandsophold længere end 1 måned
Er rejsen eller opholdet længere end 1 måned og til et EØS land (EU samt EFTA landene Island, Liechtenstein og Norge), kan man søge om sygedækning i en længere periode. Dette er især aktuelt ved arbejds- og studieophold og gøres ved at kontakte Sygesikringen i sin kommune og udfylde en E111 blanket. Med E111 blanketten kan man blive tilmeldt en sygesikringsordning i det land, man skal opholde sig, og få de samme rettigheder som landets borgere og samme ulemper som f.eks. ventetider og egenbetaling. Dækning under E111 ordningen omfatter ikke hjemtransport til Danmark i tilfælde af sygdom tilskadekomst eller død.

Hvis du ønsker yderligere dækning, kan du tegne en rejseforsikring hos et privat rejseforsikringsselskab.

 

Citat fra www.rejsedoktor.dk om E111:

NB Ovenstående informationer er skrevet i 2002, og der er kommet nye regler bla. ang. et blåt EU-sygesikringskort -  så check de regler, der gælder nu!
Dækningen for gule Sygesikringsbevis er også ændret fra 2008, så det ikke længere dækker hjemtransport hvis du bliver syg i EU.

Duelighedsbevis

Mit gamle duelighedsbevis fra 1977 medbragte jeg også; men jeg fik aldrig brug for det.

Yachtskipper 3 bevis

Mit Yachtskipper 3 bevis medbragte jeg også; men jeg fik aldrig brug for det

Redningsflådens eftersynsatest

Dette dokument dokumenterer sidste eftersyn af redningsflåden. Eftersyns-datoen er også skrevet på redningsflåden. Dokumentet blev brugt under sikkerhedseftersynet i Las Palmas på Gr. Canaria, da vi skulle deltage i ARC-99 (Atlantic Race for Cruisers). Samtidig blev datoen for EPIRB, nødraketter, fastspænding af akkumulatorer mm. også kontrolleret.  

Registreringsbevis for EPIRB

Jeg medbragte en EPIRB (nødsender), som jeg havde købt brugt. Denne EPIRB var oprindelig købt og registreret i USA - og det skal den vedblive at være! Jeg fornyr registreringen hvert andet år i USA. I de forbindelse får jeg tilsendt en 2 års- lable - med et registreringsnummer - som skal klistres på EPIRB'en for at denne er lovligt registreret! Dette nummer blev kontrolleret under sikkerhedschecket  i Las Palmas på Gr. Canaria da vi skulle deltage i ARC-99 (Atlantic Race for Cruisers). Desuden skulle registrerings nummeret opgives til myndighederne ved anduvning af Bermuda.

NB: Hvis din EPIRB er købt i Danmark skal den registreres på en Frekvenstilladelse hos de danske myndigheder dvs. Telestyrelsen!  - Se efterfølgende.

Frekvenstilladelse

Hos de danske myndigheder havde jeg fået udstedt en Frekvenstilladelse til VHF radio og SSB-radio (MF og HF)

VHF-bevis 

For at have lov til at bruge en VHF-radio skal du deltage i et VHF-kursus og bestå en eksamen. Derefter får du udstedt et såkaldt VHF-certifikat eller SRC (Short Range Certificate), som dokumenterer at du har lov til at bruge denne radioer type.  

LRC-bevis

For at have lov til at bruge en en maritim SSB-radio havde jeg deltaget i et LRC-kursus  og bestået en eksamen. Hvorefter jeg fik udstedt et såkaldt LRC (Long Range Certificate), som dokumenterer at jeg har lov til at bruge disse radioer typer. Et LRC gælder også til VHF-radio dvs. det erstatter et SRC.

Letter of Guarantee

Når en gast rejser ud til et skib, skal han under rejsen over for myndighederne kunne fremvise et såkaldt: "Letter of Guarantee", som er udstedt og underskrevet af skipperen på skibet, hvis gasten kun har en enkeltbillet - sømandsbillet - til den havn hvor skibet ligger i.
Nedenfor er der en kopi af et "Letter og Guarantee", som jeg benyttede mig af da jeg fik en gast ombord på S/Y NETTE på St. Thomas.
Formuleringen er testet, idet gasten måtte fremvise brevet flere gange for de amerikanske myndigheder under hans rejse til skibet:

St John, US. Virgin Islands, April 15. 2000 

To whom it may concern. 
We hereby confirm that Lasse Skjelmose is expected as crewmember on the vessel S/Y NETTE mastered by Flemming Bitz. 
He will sign on and be cleared in the ships paper in Charlotte Amelie, St. Thomas, US. Virgin Islands.
He will stay on the vessel for 12 weeks and discharge in Nivaa harbor, Denmark.


------------------------------ master's signature.

Flemming Bitz
Blomsterager 211
DK-2980 Kokkedal
Denmark Tlf. +45 4914 4383
Fax. +45 4914 4383E-
mail: flemming_bitz@hotmail.com
VHF/MF/HF: NETTE XPC 7841

Eksempel på et "Letter of Guarantee" som blev benyttet af gast på NETTE

Vaccinationer

Når du sejler ud i den store Verden, skal du vaccineres mod de sygdomme, du måtte møde undervejs, og du skal medbringe et opdateret vaccinationskort. Alle oplysninger om dette emne kan du hente på Seruminstituttets hjemmeside: http://www.vaccination.dk/

Radio Medical

Bliver du syg ude på havet kan du så kvalificerede lægeråd via Radio Medical:  http://www.dkcms.dk/radio.htm .

Radio Medical er lægevagt for de søfarende, uanset hvor i verden man befinder sig. Radio Medical kan bruges til al rådgivning af sundhedsmæssig betydning. Der er ingen nedre grænse.

Konsultationstid:
Normalt: 08.00 – 14.00 UTC
Akutte tilfælde: hele døgnet
Eller efter aftale med Radio Medical
Tlf. +45 7545 6766
Fax +45 7545 6750

NB: Informationerne - på denne side - skrevet i 2002 - så nogle er måske forældet - check selv de sidste nye !!!

Service links:

Retur til forrige side
NETTE's Hjemmeside
Skriv eller læs NETTE's gæstebog
NETTE's fotogalleri


Copyright © 21 Feb 2009 12:21 Flemming Bitz
 

 

setstats 1