Tur til Knudshoved august 2010

I  august 2010 var vi på den årlige halvdags tur til Knudshoved Odde i Sydsjælland.
Vi parkerer bilen på parkeringspladsen, der ligger ca. halvvejs ude på odden.
Næste stykke - ud til Draget - cykler vi på de medbragte cykler.
Det sidste stykke ud på selve Knudshoved går vi.
Her er nogle af de billeder vi tog fra turen:

Først kommer der et Google Map-kort kort over Knudshoved Odde


Vis Tur til Knudshoved Odde på et større kort

Her er så vores billeder fra 2010: http://bitz.dk/100809 Tur til Knudshoved/index.html/

 

Vi var også på Knudshoved i Pinsen 2008 - Her er nogle billeder fra denne tur

 

Opslag fra Den Store Danske:

Knudshoved Odde, (1479 Knutzhoffuet, af glda. knut 'knude, knold' og hoved'fremspring'), 15 km lang, smal halvø ud i Smålandsfarvandet NV for Vordingborg; tilhører Rosenfeldt Gods. En stenet strandvold, Draget, forbinder det 3 km lange overdrev, Knudshoved, med det øvrige. På Knudshoved Odde findes klokkefrøer, og halvøen var tidligere kendt for sin indhegning med amerikansk bison. Disse er nu erstattet af gallowaykvæg, der går ude året rundt og ved græsning udfører naturpleje af overdrevet. Odden udgør en delvis druknet randmoræne fra slutningen af sidste istid og kan følges videre mod vest på havbunden som Venegrunde og Kirkegrund. Tidligere fremstod den yderste del af randmorænen som en kæde af småøer, der siden er sammenføjet af drag og strandvoldssletter. De vestligste 10 km blev fredet i 1952 og er desuden også omfattet af en tinglyst fredningsaftale fra 1992 for den tilgrænsende Knudsskov indgået mellem ejeren Rosenfeldt Gods samt Storstrøms Amt og Danmarks Naturfredningsforening. Dele af Knudshoved Odde indgår i et EF-fuglebeskyttelsesområde, et EF-habitatområde samt et Ramsarområde. Odden er et nationalt geologisk interesseområde.

Links: